Varnou desku nelze aktivovat nebo nefunguje

Naposledy aktualizován 25.03.2023 8:37

Problém:

  • Spotřebič nelze aktivovat nebo nefunguje
  • Varná deska nefunguje

Platí pro:

  • integrovaný elektrický sporák
  • volně stojící sporák s elektrickou varnou deskou
  • integrovaný indukční varný panel
  • volně stojící sporák s indukční varnou deskou

Řešení:

1. Ujistěte se, že od aktivace zařízení neuplynulo více než 10 sekund.

Spotřebič znovu zapněte.

2. Ujistěte se, že se nedotklo více symbolů současně.

Dotkněte se pouze jednoho symbolu.

3. Vyčistěte ovládací panel od znečištění vodou a tukem.

4. Deaktivujte dětskou pojistku.

Varná deska zobrazí hlášení L

Viz úplný popis v uživatelské příručce, protože postup závisí na modelu spotřebiče. Stáhněte si uživatelskou příručku .

5. Deaktivujte funkci STOP + GO.

Viz úplný popis v uživatelské příručce, protože postup závisí na modelu spotřebiče.

6. Deaktivujte demo režim.

7. Kontaktujte autorizované servisní středisko.

Pokud výše uvedená doporučení problém nevyřeší, doporučujeme požádat o návštěvu servisního technika.