Vysavač se nespustí

Naposledy aktualizován 24.08.2023 12:07

Závada

  • Vysavač se nespustí
  • Vysavač nereaguje na tlačítko napájení
  • Vysavač se během provozu vypnul

Vztahuje se k

  • klasický vysavač
  • bezsáčkový vysavač
  • bezdrátový vysavač

Řešení

1. Zkontrolujte možný problém s napájením:

  • Zkontrolujte, zda je napájecí kabel připojen k síti.
  • Zkontrolujte, zda není napájecí kabel poškozen / zlomený / rozvrstvený.
  • Zkontrolujte, zda není zástrčka poškozená
  • Zkontrolujte elektroinstalaci – není spálená pojistka? funguje jiné zařízení (např. vysoušeč vlasů) připojené ke stejné zásuvce správně?

Poznámka: V případě problémů s elektroinstalací nedoporučujeme provádět svépomocné opravy. Kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře!

2. Pokud se vysavač vypnul z důvodu přehřátí, nechte jej před dalším použitím asi 2 hodiny vychladnout.

V tomto případě je možnou příčinou přeplněný sáček / ucpaný filtr

3. Vyměňte sáček S/vyprázdněte nádobu na prach a vyčistěte/vyměňte filtry

Umístění a instalace sáčku/nádoby na prach a filtrů se může lišit v závislosti na modelu vysavače. Viz uživatelská příručka vašeho zařízení.

Stáhněte si uživatelskou příručku

Filtr motoru (příklad)

HEPA filtr (příklad)

S-bag

4. Zkontrolujte, zda hadice a hubice nejsou ucpané (mince vypadne na jedné straně), zkontrolujte, zda se kartáč může volně otáčet.

Případné ucpání hadice odstraňte pomocí vhodného nástroje, např

5. Vysavač plně nabijte (pouze akumulátorové vysavače).

Poznámka: Doba nabíjení se může lišit v závislosti na modelu vysavače


6. Ověřte, zda indikátor baterie reaguje (pouze u některých modelů).

7. Možná technická závada - Kontaktujte zákaznický servis .

Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič
Najděte uživatelskou příručku pro váš spotřebič

Vyřešte problémy a vyhledejte pokyny a další dokumentaci ke svému produktu.